FOTOGRAFIA CYFROWA I ANALOGOWA

Jakość skanowania

Do skanowania używamy najlepsze w swojej klasie skanerów do zastosowań fotograficznych. Jakość skanowania wspomagamy doskonałymi programami firmy Kodak Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM i oczywiście swoim wieloletnim doświadzczeniem

Technologia i oprogramowanie

Używamy najlepszych w swojej klasie skanerów przeznaczonych dla fotografów. Do materiałów transparentnych stosujemy skanery Nikon ED w wersji 9000 i 5000, do materiałów refleksyjnych i nietypowych formatów transparentnych skanery Epson 750 Pro

 

Do ustawień parametrów skanów używamy oprogramowania firmy Nikon i Epson lub zamiennie dodatkowego oprogramowania firmy SilverFast.

 
 

Do poprawy jakości wszystkich skanowanych materiałów używamy opatentowaną technologię przez Applied Science Fiction (wykupioną przez firme Kodak)  na stałe zamieszczoną w oprogramowaniu skanera jak i w formie pluginów do PS.

 
Skanowanie negatywów barwnych 135. Skaner Nikon 5000 ED

Skanowanie negatywów barwnych 135. Skaner Nikon 5000 ED

 

Digital ICE

Algorytm przetwarzania obrazu działający w oparciu o promienie podczerwone. Usuwa automatycznie wady skanowanych materiałów takich jak kurz i zarysowania bez strat jakości otrzymanych obrazów. Moża używać do wszystkich rodzajów filmów i diapozytywów za wyjątkiem tradycyjnych materiałów czarno-białych

Digital ROC

Digital ROC technologia Kodaka
Barwniki używane w filmach i diapozytywach kolorowych wraz z upływem czasu zanikają. Wpływ na starzenie się ma temperatura, wilgotność oraz działanie światła. Utrata kolorów nie jest jednakowa dla wszystkich barw świateł, półtonów czy cieni. Przywrócenie kolorów polega na analizie różnic materiału skanowanego
z wzorcem a następnie przywrócenie oryginalnych kolorów poprzez selektywne zwiększanie lub zmniejszanie składników barw w ostatecznym obrazie cyfrowym.

 

Digital GEM

Digital GEM technologia Kodaka

Podczas skanowania filmu zwłaszcza w wysokich rozdzielczościach (np. 4000 ppi), ziarno skanowanego filmu może się stać widoczne. W starszych materiałach pojawiające się ziarno
jest dodatkowo niezrównoważone barwnie Dzięki analizie i redukcji ziarna zawartego w emulsji skanowanych filmów technologia GEM zwiększa czytelność skanowanego obrazu przy jednoczesnym
zachowaniu kolorów, odcieni i ostrości obrazu. Jednocześnie usuwany jest barwny szum.
 
 

Prawidłowo stosowane, są to niezwykle przydatne narzędzia. Mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie skutecznego wykorzystania tych narzędzi podczas skanowania i przetwarzanie obrazów. Zawsze korzystamy z naszego dużego doświadczenia  oceniając rezultaty skanów i  dobieramy najlepszą metodę skanowania do powierzonego nam materiału.

 
 
 
 
Skanowanie diapozytywów 6x9. Skaner 9000 ED

Skanowanie diapozytywów 6x9. Skaner Nikon 9000 ED

 

Przykładowe skany wykonane w laboratorium

Skan negatywu ORWO bez włączonych funkcji poprawiających skan

Diapozytyw Orwo 1987 rok stan oryginalny, zniszczona powierzchnia i utrata kolorów

 

Skan z zastosowaniem technologii Digital ICE

Efekt zastosowanie programowego usuwania pyłków i rys ze skanowanych materiałów Digital ICE

 

Skan z zastosowaniem technologii Digital ICE i Digital ROC

Digital ICE w połączeniu z włączoną funkcją odzyskiwania barw Digital ROC

 

Zastosowanie wszystkich trzech składników Digital ICE, Digital ROC i Digital GEM

Końcowy efekt: zastosowania kompletu funkcji poprawiających skanowanie: Digital ICE,Digital ROC i Digital GEM

 

Skan negatywu szklanego

Przykładowy skan czarno biały-negatyw szklany. Skan  bez retuszu

 

Skan diapozytywu klatka 6x6 Fuji Provia 100

Skan diapozytywu klatka 6cm x6cm, Provia 100F

 

Skany w większej  rozdzielczości

Skan diapozytywu 135 ORWO        Skan diapozytywu 135 ORWO, Digital ICE      Skan diapozytywu 135 ORWO, Digital ICE, Digital ROC

Skan diapozytywu 135 ORWO, Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM      Skan dia        Skan negatywu szklanego

Góra od lewej: Skan dia Orwo, +Digital ICE, + Digital ICE ROC

Dół od lewej: + Digital ICE ROC GEM, Skan dia Fuji Provia Digital ICE, Skan negetyw szklany


 

Więcej informacji

Skanowanie

Skanowanie filmów barwnych, czarno-białych, diapozytywów, slajdów w ramkach a także negatywy szklane, klisze RTG. Różne rozmiary filmów i klatek. Filmy 110,126,135,120,220, 4x5". Digitalizacja transparentnych i refleksyjnych materiałów fotograficznych. Skanujemy zdjęcia barwne, czarno-białe, stare pocztówki,ryciny,historyczne dokumenty. Skanowanie z różną rozdzielczością maksymalnie do 6400 spi. Odzyskiwanie kolorów, redukcja szumów i ziarna, automatyczne usuwanie pyłków i rys z negatywów metodą Digital ICE. Ręczne usuwanie pyłków i rys ze skanów negatywów czarno białych. Zapis skanów w formatach JPEG, TIFF, NEF lub DNG do wyboru. Konwertowanie plików skanów do różnych wielkości na potrzeby internetu, prezentacji lub do wydruków z rozdzielczością np. 300dpi

Czytaj dalej ...Presscake (1.1.0.94)