FOTOGRAFIA CYFROWA I ANALOGOWA

Regulamin

Korzystanie z serwisu mitislumen.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia ogólne
  • Właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem internetowym http://Tcf2.pl/ jest firma Tcf2 Michał Pecka z siedzibą w Gdańska przy ulicy Młyńskiej 21
  • Wszelkie materiały włączając treści, opisy, fotografie, zrzuty ekranów, grafiki itd. jeśli inaczej nie zaznaczone, są własnością firmy Tcf2 Michał Pecka i są chronione prawami autorskimi a ich wykorzystanie bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.
  • Znaki towarowe, loga, nazwy zastrzeżone należą do ich właścicieli
Prawa i obowiązki odwiedzającego
  • Odwiedzający zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu, prawa polskiego i ogólnie przyjętych reguł dobrego wychowania i netykiety.
  • Informacje przesyłane i publikowane na naszych stronach przez użytkownika, muszą być jego własnością lub użytkownik musi mieć pisemne pozwolenie na ich publikację/przesłanie
  • Użytkownik może korzystać z serwisu tylko poprzez przeglądarkę internetową. Zabronione jest używanie innych mechanizmów w celu zbierania informacji czy prób dostępu do informacji.
  • Właściciel serwisu nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody powstałe z używania, braku możliwości używania czy innych form pośrednich i bezpośrednich szkód powstałych po stronie użytkownika, chyba że takie działanie było zamierzone przez właściciela
Limitowana odpowiedzialność za treść
Pomimo dołożenia wszelkich starań, nie zawsze informacje zawarte na naszych stronach mogą być zgodne ze stanem  - dlatego informacje zawarte na naszych stronach nie mogą być rozumiane w formie wiążącej oferty handlowej.
Ustawodawstwo Polskie i Międzynarodowe
Jeśli którykolwiek punkt regulaminu odbiera czy ogranicza prawa Obywatelskie, konsumenckie czy podobne, pierwszeństwo biorą te przepisy anulując punkt regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presscake (1.1.0.94)